Ustanowienie rozdzielności majątkowej bez rozwodu

Każdy z małżonków ma możliwość złożenia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, nawet podczas trwania związku małżeńskiego, jeśli wystąpią ku temu ważne powody. Pozew kierować należy do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, stosownego dla okręgu którego małżonkowie posiadali ostatnie miejsce zamieszkania jeżeli którykolwiek małżonek nadal tam mieszka. W przeciwnym razie sądem właściwym jest sąd miejsca […]

Read more
Utrata obywatelstwa po rozwodzie?

Kiedy obywatel krajów spoza Unii Europejskiej traci prawo do pobytu na jej terenie po rozwodzie z obywatelem UE? Sam rozwód nie anuluje w każdym przypadku możliwości legalnego pobytu na terenie UE po rozpadzie małżeństwa. Reguluje to artykuł 13 dyrektywy 2004/38, który określa możliwość zachowania prawa pobytu po rozwodzie jeśli małżeństwo trwało co najmniej trzy lata, […]

Read more
Rozwód na jednej rozprawie?

Wyrok rozwiązujący małżeństwo poprzez rozwód to jedyna możliwość prawnie usankcjonowanego zawarcia ponownego związku małżeńskiego. Rozwód reguluje też powstanie tzw. rozdzielności majątkowej, możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska, pozbawia prawa dziedziczenia ustawowego po małżonku. Ponieważ skutki takiego postępowania są poważne, nierzadko dotyczą wspólnych zobowiązań – kredytów, mieszkań, firm, oraz dzieci, proces sądowy może nie być łatwy i […]

Read more