Każdy z małżonków ma możliwość złożenia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, nawet podczas trwania związku małżeńskiego, jeśli wystąpią ku temu ważne powody. Pozew kierować należy do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, stosownego dla okręgu którego małżonkowie posiadali ostatnie miejsce zamieszkania jeżeli którykolwiek małżonek nadal tam mieszka. W przeciwnym razie sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Wśród ważnych powodów, które uzasadniają taki pozew znajdują się:

  • trwonienie wspólnego majątku
  • dokonywanie czynności powodujących uszczerbek na wspólnym majątku
  • wszczęte postępowanie karne
  • długi jednego z małżonków
  • separacja małżonków

Odnosząc się do wyroku Sądu Najwyższego z 27.02.1995 samo zaciągnięcie długu przez jednego małżonka, nie jest powodem który wystarczy jako uzasadnienie. Dopiero taki dług, który nie będzie usprawiedliwiony interesem rodziny będzie kwalifikował zachowanie pozwanego małżonka jako naganne, i będzie podstawą do uzyskania rozdzielności majątkowej.

Sąd zawsze będzie brał pod uwagę winę małżonka, który żąda zniesienia wspólności oraz wzgląd na dobro rodziny.
W przypadku gdy ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie miało wpływ także na osoby trzecie i ich interesy, w przypadku gdy małżonkowie lub jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą – Sąd również będzie zwracał uwagę na utratę możliwości zaspokojenia wierzytelności. Sąd będzie wnikliwie badał więc motywy wystąpienia z żądaniem zniesienia wspólności majątkowej, czy czasem w danym wypadku wytoczenie powództwa nie będzie służyło obejściu przepisów o odpowiedzialności za długi majątkiem wspólnym i nie dotknie bezpośrednio głównie osób trzecich.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *