Kiedy obywatel krajów spoza Unii Europejskiej traci prawo do pobytu na jej terenie po rozwodzie z obywatelem UE? Sam rozwód nie anuluje w każdym przypadku możliwości legalnego pobytu na terenie UE po rozpadzie małżeństwa. Reguluje to artykuł 13 dyrektywy 2004/38, który określa możliwość zachowania prawa pobytu po rozwodzie jeśli małżeństwo trwało co najmniej trzy lata, a co najmniej jeden rok w jednym z przyjmujących krajów członkowskich UE. Jeśli jednak małżeństwo było krótkie i trwało mniej niż 1 rok były małżonek traci prawo pobytu zaraz po wyroku sądowym.

Jednocześnie, odnosząc się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obywatel kraju spoza wspólnoty, który chce uzyskać prawo pobytu w państwie należącym do UE musi towarzyszyć członkowi rodziny, który takowe posiada. W momencie gdy obywatel UE opuszcza państwo wspólnoty osiedlając się w innym państwie, współmażonek spoza UE w ogóle przestaje spełniać wymogi do uzyskania mu prawa pobytu w kraju UE.

Dotyczy to sytuacji, w której małżonkowie mieszkają w innych krajach, nawet jeśli są to kraje UE.

Z treścią całej dyrektywy można zapoznać się tutaj

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *