Podział majątku po rozwodzie

Każdą własność materialną, która stanowi majątek, można podzielić między małżonków. Mogą to być więc zarówno posiadane nieruchomości, majątki ruchome, nakłady finansowe wniesione na majątek wspólny czy wyniesione na majątki osobiste. Do majątku wspólnego zalicza się również: wynagrodzenia za pracę i dochody z innych działalności zarobkowych obu małżonków, dochody z majątku wspólnego i majątków osobistych, środki […]

Read more