Utrata obywatelstwa po rozwodzie?

Kiedy obywatel krajów spoza Unii Europejskiej traci prawo do pobytu na jej terenie po rozwodzie z obywatelem UE? Sam rozwód nie anuluje w każdym przypadku możliwości legalnego pobytu na terenie UE po rozpadzie małżeństwa. Reguluje to artykuł 13 dyrektywy 2004/38, który określa możliwość zachowania prawa pobytu po rozwodzie jeśli małżeństwo trwało co najmniej trzy lata, […]

Read more