Ustanowienie rozdzielności majątkowej bez rozwodu

Każdy z małżonków ma możliwość złożenia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, nawet podczas trwania związku małżeńskiego, jeśli wystąpią ku temu ważne powody. Pozew kierować należy do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, stosownego dla okręgu którego małżonkowie posiadali ostatnie miejsce zamieszkania jeżeli którykolwiek małżonek nadal tam mieszka. W przeciwnym razie sądem właściwym jest sąd miejsca […]

Read more