Rozwód na jednej rozprawie?

Wyrok rozwiązujący małżeństwo poprzez rozwód to jedyna możliwość prawnie usankcjonowanego zawarcia ponownego związku małżeńskiego. Rozwód reguluje też powstanie tzw. rozdzielności majątkowej, możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska, pozbawia prawa dziedziczenia ustawowego po małżonku. Ponieważ skutki takiego postępowania są poważne, nierzadko dotyczą wspólnych zobowiązań – kredytów, mieszkań, firm, oraz dzieci, proces sądowy może nie być łatwy i […]

Read more