Day

29 maja, 2023
rozwód
Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, świadkowie mogą być potrzebni w niektórych sytuacjach. Ostateczna decyzja o konieczności obecności świadków zależy jednak od indywidualnych okoliczności danej sprawy. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, strona, która wnosi o rozwód, musi przedstawić odpowiednie dowody, które potwierdzą zarzuty wobec drugiego małżonka. Świadkowie mogą zostać wezwani, aby złożyć zeznania...
Czytaj więcej