Month

lipiec 2023
orzekanie o winie
W kontekście rozwodu, pojęcie winy jest związane z tzw. „rozwodem z orzekaniem o winie”, co oznacza, że sąd może orzec, że jedna ze stron jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa z powodu określonego zachowania. W takim przypadku, mówi się o „stronie winnej” i „stronie niewinnej”. Czy orzekanie o winie jest konieczne? Od 2020 roku obowiązuje ustawa...
Czytaj więcej