Month

czerwiec 2023
Podział majątku
Zasady dotyczące własności domu wybudowanego na działce współmałżonka mogą być regulowane przez różne przepisy, takie jak Kodeks cywilny i ustawa o własności lokali. Poniżej przedstawiam ogólne zasady, które mają zastosowanie w większości przypadków: Własność działki: Jeśli działka, na której jest budowany dom, jest własnością współmałżonka, to zgodnie z zasadami prawa własności, to właściciel działki zachowuje...
Czytaj więcej
rozwód kościelny
Rozwód cywilny jest regulowany przez Kodeks rodziny i opieki społecznej oraz Kodeks postępowania cywilnego. Aby uzyskać rozwód cywilny, małżonkowie muszą złożyć pozew rozwodowy do sądu. W Polsce obowiązuje tzw. rozwód bez orzekania o winie, co oznacza, że rozwód może zostać udzielony bez konieczności wykazywania winy żadnego z małżonków. Sąd rozstrzyga kwestie związane z podziałem majątku,...
Czytaj więcej