Day

28 czerwca, 2023
Podział majątku
Zasady dotyczące własności domu wybudowanego na działce współmałżonka mogą być regulowane przez różne przepisy, takie jak Kodeks cywilny i ustawa o własności lokali. Poniżej przedstawiam ogólne zasady, które mają zastosowanie w większości przypadków: Własność działki: Jeśli działka, na której jest budowany dom, jest własnością współmałżonka, to zgodnie z zasadami prawa własności, to właściciel działki zachowuje...
Czytaj więcej