Day

3 czerwca, 2023
rozwód kościelny
Rozwód cywilny jest regulowany przez Kodeks rodziny i opieki społecznej oraz Kodeks postępowania cywilnego. Aby uzyskać rozwód cywilny, małżonkowie muszą złożyć pozew rozwodowy do sądu. W Polsce obowiązuje tzw. rozwód bez orzekania o winie, co oznacza, że rozwód może zostać udzielony bez konieczności wykazywania winy żadnego z małżonków. Sąd rozstrzyga kwestie związane z podziałem majątku,...
Czytaj więcej